ПРИЗУПИНЕННЯ ДІЇ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Призупинення дії трудового договору введено Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р. та можливе лише у період дії воєнного стану. Процедура призупинення відсутня в КЗпП та регулюється спеціальним законом.

Призупинення дії трудового договору – це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором.

Дія трудового договору може бути призупинена у зв’язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість надання та виконання роботи.

Відмінність призупинення дії трудового договору від простою полягає в оплаті. За час простію працівникам оплачується 2/3 заробітної плати.

Під час призупинення – трудовий стаж не зараховується.

Міністерство економіки України в листі від 09.05.2022 р. № 4712-06/22838-09 роз’яснило умови призупинення дії трудового договору.

У зв’язку з призупиненням дії трудового договору працівник звільняється від обов’язку виконувати роботу, визначену трудовим договором, а роботодавець – від обов’язку забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи. Ініціатором призупинення трудового договору може бути як роботодавець, так і працівник.

Головна умова для призупинення дії трудового договору — абсолютна неможливість надання роботодавцем та виконання працівником відповідної роботи. Ці дві умови мають виконуватися одночасно.

Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин.

Призупинення дії трудового договору роботодавець та працівник за можливості мають повідомити один одного у будь-який доступний спосіб.

Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам на час призупинення дії трудового у повному обсязі покладається на державу, що здійснює військову агресію проти України.

Таким чином, під час воєнного періоду дія трудового договору може бути призупинена із певними працівниками. Разом з тим, слід звернути увагу, що це є тимчасовим заходом та не веде до звільнення працівника. Після закінчення воєнного часу, дія договору має бути відновлена.