ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ НАДАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА В НАЙМ (ОРЕНДУ) ПЛАТНИКАМИ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ НА СПРОЩЕНІЙ СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ

У зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України щодо розмежування суб’єктів господарювання на податкові групи (ст. 291 Податкового кодексу України), виникли питання щодо можливості отримання доходу в результаті виконання договір, укладених між суб’єктами господарювання, що перебувають на різних системах оподаткування. Зокрема ця тема торкнулась осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність, передбачену КВЕД 2010 – 68.20. «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна».

Такі особи можуть обрати ІІ групі спрощеної системи оподаткування та мають відповідати наступним критеріям (пп. 2 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України)

– фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

– не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

– обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб – підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна.

Разом з тим, такі особи не мають права надавати приміщення в найм юридичним особам, фізичним особам – підприємцям та самозайнятим особам які перебувають на загальній системі оподаткування.

В разі надання приміщень зазначеній категорії осіб, вони зобов’язані перейти на іншу групу спрощеної системи оподаткування (зокрема на ІІІ), що стає вкрай невигідним за певних умов.

Крім того, виникають випадки, коли особа є необхідність у наданні майна в найм саме фізичним особам на загальній системі оподаткування, або юридичним особам.

Трапляються також випадки, коли особа бажає безоплатно передати своє майно в користування, однак виходячи із змісту договору найму (оренди) таке користування не може бути безоплатним.

В цьому випадку слід укладати не договір найму, а договір позички, який передбачений главою 60 Цивільного кодексу України.

За договором позички одна сторона (позичкодавець) безоплатно передає або зобов’язується передати другій стороні (користувачеві) річ для користування протягом встановленого строку.

Користування річчю вважається безоплатним, якщо сторони прямо домовилися про це або якщо це випливає із суті відносин між ними.

До договору позички застосовуються положення глави 58 Цивільного кодексу України, які регулюють найма (оренду).

Обовязком користувача є несення звичайних витрати щодо підтримання належного стану речі, переданої йому в користування (для підтримання приміщення в стані, належному для його цільового використання – ремонт, тощо).

Договір позички між юридичними особами, а також між юридичною та фізичною особою укладається у письмовій формі.

Договір позички будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) укладається у письмовій формі. Якщо договір укладено строком на три роки і більше, він підлягає нотаріальному посвідченню При цьому, позичкодавцем може бути фізична або юридична особа.

Є обмеження щодо права юридичної особи передавати речі у безоплатне користування, а саме коли така особа здійснює підприємницьку діяльність, та передає речі в користуванні іншій особі, яка є її засновником, учасником, керівником, членом її органу управління або контролю.

Що стосується відчуження предмету договору (приміщеня), то позичкодавець має право на відчуження речі, яка передана ним у користування. До набувача речі переходять права та обов’язки позичкодавця.

Користувач не має переважного права перед іншими особами на купівлю речі, переданої йому у користування.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, укладаючи договір позички, особа не отримує винагороду за надання нерухомого майна в користування, а тому не виникає майнових зобов’язань, які підлягають декларуванню та оподаткуванню. Разом з тим, особа, яка отримує таке майно за договором позички має законні підстави для користування приміщенням.

Примірник договору позички можна отримати в нашому офісі, або через електронну пошту.