0

ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ СМЕРТІ ПІД ЧАС БОЙОВИХ ДІЙ ТА/АБО НА ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ

Встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території та під час бойвих дій має свої особливості.

Отримати лікарське свідоцтво про смерть часто буває неможливим. Для фіксації такого факту, складається документ, у довільній формі ату, в якому обов’язково зазначається прізвище, ім’я по батькові, дата народження, дата та час смерті особи, місце та причина такої смерті.

В такому випадку факт смерті встановлюється в судовому порядку.

Так, з 24 лютого 2022 року у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України від 17.05.2022 року №341/2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 р. строком на 90 діб.

Режим військової окупації регулюється Гаазькою конвенцією 1907 року, Женевською конвенцією 1949 року «Про захист цивільного населення», Гаазькою конвенцією про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 1954 року. Так, окупація — зайняття збройними силами однієї держави частини або всієї території іншої держави без отримання суверенних прав на неї.

Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», встановлено, що державна реєстрація смерті проводиться органом державної реєстрації актів цивільного стану на підставі:

1) документа встановленої форми про смерть, виданого закладом охорони здоров’я або судово-медичною установою;

2) рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час або про оголошення її померлою.

Державна реєстрація смерті проводиться за місцем проживання заявника у разі встановлення у судовому порядку факту смерті.

Так, згідно п. 1 підрозділу 5 «Державна реєстрація смерті», розділу III «Державна реєстрація окремих актів цивільного стану» Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Мінюсту № 52/5 від 18.10.2000 р., зареєстрованого 18.10.2000 р. за №719/4940, підставою для державної реєстрації смерті є:

а) лікарське свідоцтво про смерть (форма № 106/о), форма якого затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.08.2006 № 545, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1150/13024 (далі – лікарське свідоцтво про смерть);

б) фельдшерська довідка про смерть (форма № 106-1/о), форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.08.2006 № 545, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1150/13024 (далі – фельдшерська довідка про смерть);

в) лікарське свідоцтво про перинатальну смерть;

г) рішення суду про оголошення особи померлою;

ґ) рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час;

д) повідомлення державного архіву або органів Служби безпеки України у разі реєстрації смерті осіб, репресованих за рішенням несудових та судових органів;

е) повідомлення установи виконання покарань або слідчого ізолятора, надіслане разом з лікарським свідоцтвом про смерть.

Листом Верховного Суду від 22 квітня 2021 року вих. № 985/0/208/21 роз`яснено, що під час розгляду судами справ про встановлення факту смерті та народження на тимчасово окупованій території України вимога щодо отримання письмової відмови від органів реєстрації актів цивільного стану у здійсненні реєстрації таких фактів не ґрунтується на положенні чинного законодавства.

Суд розглядає справи про встановлення факту смерті особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту смерті.

Заява про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути подана родичами померлого або їхніми представниками до суду за межами такої території України, також розглядаються невідкладно з моменту надходження відповідної заяви до суду.

Таким чином можна звертатися до будь-якого суду в Україні за межами окупованої території.

Ухвалене судом рішення у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, підлягає негайному виконанню.

Заявники – у справах за заявами про встановлення фактів, що мають юридичне значення, поданих у зв’язку із збройною агресією, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру, що призвели до вимушеного переселення з тимчасово окупованих територій України, загибелі, поранення, перебування в полоні, незаконного позбавлення волі або викрадення, а також порушення права власності на рухоме та/або нерухоме майно – звільняються від сплати судового збору.

 

Залишити відповідь

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Досягнуто ліміту часу. Будь ласка, введіть CAPTCHA ще раз.