ЗАГОНИ ГРОМАДСЬКОЇ ОБОРОНИ

На теперішній час розповсюдженими є вимоги районних військових комісаріатів щодо створення керівниками підприємств на виробництві загонів громадської оборони. Підставами зазначають виконання мабілізаційних планів підприємствами. Однак, в нормах діючого законодавства України не визначено чіткого поняття загонів громадської оборони.

Що являють собою загони громадської оборони та чи зобов’язані керівники підприємств створювати їх, виконуючи мобілізаційні плани та завдання.

У відповідності до ст. 1 Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», є громадським формуванням з охорони громадського порядку і державного кордону та створюється на засадах громадської самодіяльності.

Статтею 4 Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» передбачено порядок створення таких громадських формувань.

Так, громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону створюються на добровільних засадах за місцем роботи, навчання або проживання громадян.

Рішення про створення громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону приймається на зборах (конференціях) громадян. На збори можуть бути запрошені представники трудових колективів, навчальних закладів, правоохоронних органів, підрозділів Державної прикордонної служби України та громадськості. Громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону створюються у складі не менше ніж 10 осіб.

Місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування та правоохоронні органи надають всіляку допомогу та підтримку у створенні громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону.

Оскільки воєнізовані формування на теперішній час має право формувати лише Рада оборони України та її підрозділи, а громадські формування належать виключно до повноважень добровільного рішення громадян, прийнятого на загальних зборах, керівники підприємств не мають права створювати подібні воєнізовані або невоєнізовані формування.

Статтею 260 Кримінального кодексу України встановлюється відповідальність за створення не передбачених законом збройних або воєнізованих формувань, участь в них, а також їх матеріальну або фінансову підтримку.

При цьому, під воєнізованими слід розуміти формування, які мають організаційну структуру військового типу, а саме: єдиноначальність, підпорядкованість та дисципліну, і в яких проводиться військова або стройова чи фізична підготовка. Під збройними формуваннями слід розуміти воєнізовані групи, які незаконно мають на озброєнні придатну для використання вогнепальну, вибухову чи іншу зброю.

Для уникнення подібних порушень Закону, керівники підприємств мають право звернутись до відповідних районних військових комісаріатів із листом про надання роз’яснень щодо повноважень керівника з формування загону громадської оборони та порядку такого формування із посиланням на нормативно-правовий акт.