0

Порушення місцевими судами процесуальних строків на розгляд справи

Актуальним на сьогодні питанням, є грубе порушення строків на судовий розгляд справи місцевими судами, що призводить до затягування судового процесу.

Подані позовні заяви, «відпочивають» у кабінетах суддів по декілька місяців, перш ніж попадуть до їхнього поле зору. Після чого, заднім числом виноситься ухвала, яка в подальшому, знову ж таки не направляється учасникам процесу. Через що, особи навіть й знати не можуть, що їх викликають до суду.

Згідно норм діючого процесуального законодавства, суддя відкриває провадження у справі на підставі позовної заяви, якщо відсутні підстави для повернення позовної заяви, залишення її без розгляду чи відмови у відкритті провадження у справі.

При цьому, питання про відкриття провадження у справі суддя вирішує протягом трьох днів з дня надходження позовної заяви до суду або закінчення строку, встановленого для усунення недоліків позовної заяви, у разі залишення позовної заяви без руху.

Копія ухвали про відкриття провадження у справі невідкладно після постановлення надсилається особам, які беруть участь у справі.

Слід зазначити, що нормами процесуального законодавства встановлено загальний строк для розгляду справи протягом двох місяців. Лише у виключних випадках, цей строк може бути продовжено ще до 15 діб.

 Статтею 32 Конституції України, гарантовано право кожній особі, яка вважає  що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи або інтереси, звернутись у встановленому порядку, до суду. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в суді, до підсудності якого вона віднесена.

Місцевими судами грубу порушуються законні права осіб на судовий захист. Дії працівників суду не тільки позбавляють права на судовий захист, а й направленні на порушення права на інформацію щодо розгляду справи. Оскільки ухвали, що містять інформацію про рух справи та судові рішення не направляються на адреси учасників процесу, або направляються з грубим порушенням строків їх направлення, що ускладнює подальше процесуальне оскарження таких документів.

Слід також зазначити, що порушується порядок повідомлення учасників судового процесу про розгляд справи, шляхом направлення судових повісток.

Такі порушення з боку працівників суду, обумовлюються відсутність матеріально-технічного забезпечення, фінансування судів (відсутність конвертів та марок). Однак, в даному випадку постає питання про цільове використання грошових коштів, що стягуються за розгляд справи та інформаційне технічне забезпечення у вигляді судового збору. Фактично, держава не використовує судовий збір за його цільовим призначенням, що призводить до порушення законних прав – учасників процесу.

Вказані діяння  працівників судів та самої Держави, виражають пряму неповагу осіб, які звернулись за судовим захистом, права, яких і без того порушено, додатково порушуються з боку незалежної гілки – судової влади.

Такі дії направлені на руйнування основних соціальних засад та принципів суспільства, правової держави, та судового захисту.

Оскільки Держава та національна судова система не може надати належного судового захисту, та гарантувати права на судовий захист, люди вимушені звернутися до Європейського суду з прав людини.

Однак, і в цьому випадку, національне законодавство не дає належного правового механізму, що регулює порядок виконання рішення Європейського суду.

Порушення правових засад суспільства, в подальшому призведе до ізольованості нашої Держави від Європейської спільноти.

В даному випадку, вирішенням питання про відновлення порушеного права на судовий розгляд у розумні строки, може стати звернення на ім’я Голови суду вищестоящої інстанції, зокрема апеляційного суду. Хоча, кожний суддя є незалежним та неупередженим в прийнятті  кожного судового рішення, однак це не дозволяє затягувати розгляд справи та ігнорувати законних прав осіб, та запит Голови апеляційного суду фактично «надихає» суддів до роботи.

Заява до Голови апеляційного суду з проханням втрутитися у ситуацію, щодо відновлення порушеного права на судовий захист та розгляд позовної заяви має ефективний характер. Виходячи із практики, після такого звернення, справа одразу призначається до розгляду.

Залишити відповідь

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Досягнуто ліміту часу. Будь ласка, введіть CAPTCHA ще раз.