Нові форми реєстраційних карток

Наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 № 3178/5 затверджено нові форми реєстраційних карток, що подаються державному реєстратору для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.


Наказом Міністерства юстиції України №749/5 від 12.05.2014р., зареєстрованого 14.05.2014р. за №498/25275 внесено зміни до наказу Міністерства юстиції України від 14 жовтня 2011 року № 3178/5.

Перереєстрація видів економічної діяльності

З 01.12.2012 р. введено новий класифікатор видів економічної діяльності. У зв’язку із чим є необхідність у внесенні змін до єдиного державного реєстру для ФОП та юридичних осіб. Новий КВЕД введено на підставі Наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики №457 від 11.10.2010р. 


ОСКАРЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК

Згідно ст. 75 ПК України, органи державної податкової служби мають право проводити камеральні перевірки, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Цивільно-правовий договір ФОП із найманим працівником

На теперішній час постала проблема мінімізації податку з доходів фізичних осіб, що утримується із заробітної плати працівника, а також оплати єдиного соціального внеску. 


Одним з шляхів вирішення даної проблеми є укладення цивільно-правового договору (далі – ЦПД)  між Фізичною особою-підприємцем, що використовує спрощену систему оподаткування, та фізичною особою, що не є суб’єктом господарювання.

РЕЄСТРАЦІЯ БАЗ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ. Хто зобов’язаний зареєструватися?

З 01.01.2011р. набув чинності Закон України «Про захист персональних даних».
Цей Закон регулює відносини, пов'язані із захистом персональних даних під час їх обробки.
Згідно ст. 9 Закону, база персональних даних підлягає державній реєстрації шляхом внесення відповідного запису уповноваженим державним органом з питань захисту персональних даних до Державного реєстру баз персональних даних (ДСЗПД).

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК: хто є платником?

Працівники ДПІ вимагають від платників податків подання звіту з екологічного податку, оплати його, та застосовують штрафи за несвоєчасне подання податкової звітності.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

(Податковий аврал)


На сьогодні, найбільш актуальною проблемою суб’єктів господарювання є процес оподаткування та всі супроводжувальні елементи: сплата податків, подання звітності та безпосередня співпраця із податковими органами.

ЗМІНИ ЩОДО ОПЛАТИ СУДОВОГО ЗБОРУ з 01.11.2011р.

З 01.11.2011р. втрачають чинність п. 1 та 2 ст. 3 Декрету КМУ «Про державне мито», та набирає чинності Закон України «Про судовий збір» N3674-VI від 08.07.2011р. Зміни стосуються оплати судового збору (державного мита) при зверненні до судових установ. Згідно вказаного закону, значно збільшуються ставки судового збору: