УКЛАДЕННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ З ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ (ЄСВ)

01.01.2017 р. вступив в дію Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 р. №1801-VIII, а з ним й новий розмір мінімальної заробітної плати 3 200,00 грн., передбачений ст. 8 такого Закону.


У зв’язку із вказаними змінами, роботодавці перебувають у скрутному становищі щодо сплати податків за найманих осіб, оскільки такі податки з працівників за основним місцем роботи оплачуються виходячи із заробітної плати, однак не менше як з мінімальної встановленої на певний період.


Для вирішення такої проблеми, розглянемо шляхи оптимізації витрат на податки за найманих працівників.


ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

На сьогодні розповсюдженим явищем є порушення авторських прав під час реалізації контрафактних товарів, які набувають масового захисту у судах. Судова практика має позитивне вирішення спорів на користь позивачів, авторські права яких порушені.

ЗАГОНИ ГРОМАДСЬКОЇ ОБОРОНИ

На теперішній час розповсюдженими є вимоги районних військових комісаріатів щодо створення керівниками підприємств на виробництві загонів громадської оборони. Підставами зазначають виконання мабілізаційних планів підприємствами.

ЗМІНИ В ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ЩОДО МОБІЛІЗОВАНИХ ПРАЦІВНИКІВ

     До статті 36 Кодексу законів про працю України внесено зміни.


     Так, підставами припинення трудового договору є призов або вступ працівника або власника - фізичної особи на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, крім призову працівника на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року.

МОБІЛІЗАЦІЯ
      Мобілізація - комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту - на організацію і штати воєнного часу. Мобілізація може бути загальною або частковою та проводиться відкрито чи приховано.

ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ СКОРОЧЕННЯМ ШТАТУ


Відповідно до п.1 ст.40 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності, можуть бути розірвані роботодавцем, зокрема, у випадку змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, скорочення чисельності або штату працівників.

ІНВЕСТУВАННЯ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА ТА ПРАВО ВЛАСНСОТІ НА ОБ’ЄКТИ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА
Правові та організаційні засади залучення коштів фізичних і юридичних осіб в управління з метою фінансування будівництва житла та особливості управління цими коштами регулюється Законом України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» (далі – Закон).


ВИЗНАЧЕННЯ ПОРЯДКУ КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ У КОМУНАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ

На сьогодні актуальною є проблема визначення порядку користування земельною ділянкою, що не є приватизованою та знаходиться у комунальній власності. Така проблема найчастіше стосується «жилкопів», та суперечок які виникають між співвласниками житлових будинків. Через такі непорозуміння, неможливим є подальший викуп земельної ділянки в межах безоплатної приватизації, оскільки сторони не погоджують межі землі.